Vwave (1)

oт създателите на емблематичната Varna Wave

ИНВЕСТИТОР

Мажоритарният дял в СВП Инвест ООД е на холдингово дружество Еко Фураж ООД. Еко Фураж ООД притежава собствеността в редица дружества, чиято дейност е съсредоточена в Агросектора и включва активности от почти всички сфери – земеделие, преработка на зърнени суровини, транспорт и търговия със зърна. Групата оперира успешно вече повече от 20 години и се е утвърдила като пазарен лидер и надежден партньор, както в България, така и на международния пазар. От 2016 г. Еко фураж ООД започна дейност и в областта на недвижимите имоти като Инвеститор в жилищни проекти в гр. Варна. Построени, въведени в експлоатация и реализирани са проектите Varna Wave и Сезони. На различен етап в процес на реализация са и проектите Блок 166 и Аква Виста Парк.

АРХИТЕКТ

STARH е архитектурно студио с мисия да работи за преодоляване на стереотипите в архитектурната ни среда. Студиото е утвърдено като съвременна архитектурна практика, работеща успешно върху симбиозата между качество на дизайн, функция и материали, отношение към детайла и дълговечност. Постига иновативни решения чрез категоричен почерк с различен и дързък подход. Портфолиото на STARH покрива обекти с голяма сложност и различни мащаби, които изискват висока прецизност на изпълнение. STARH е носител на множество награди и номинации за работата на местно и международно ниво.

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Комфорт ООД е дружеството с основна дейност насочена в комплексно строителство и реконструкция на жилищни, обществени и промишлени сгради, хотели и търговски обекти. Акцент се поставя върху внедряването на съвременни строителни технологии, използването на нови висококачествени материали и високопроизводителна техника.